HemBoendeinformationMäklarinformationKontaktuppgifterÅrsredovisningarStadgarNy medlemLogga inSök
Utträde respektive inträde i Humleboet 17 

Mäklaren ska sända alla handlingar till:
 
Brf Humleboet 17
c/o Simpleko AB
Box 307
751 05 Uppsala  
Märk kuvertet "Lägenhetsöverlåtelse".

0771-860 860 telefontid 09.00-12.00
info@simpleko.se


Humleboet kontaktas därefter av Simpleko i Uppsala så att den som säljer ska befrias från sina åtaganden gentemot föreningen, månadsavgift, panter mm.

Alternativ handläggning är att mäklaren  först kontaktar Simpleko för instruktion om att genomföra handläggningen av  medlemsansökan digitalt via portalen NyMedlem. 

Simpleko sänder registerhandlingarna digitalt till styrelsen i Brf Humleboet 17 som då kan behandla ärendet. Räkna med fyra veckors handläggningstid. På närmast följande styrelsemöte meddelas utträdande och nytillträdande medlemmar om beslut. Hanteringen underlättas om köparens e-postadress framgår av medlemsansökan.

Observera att styrelsen vanligen genomför en syn av lägenheten inför nye ägarens tillträde. Syftet är att fånga upp åtgärder i lägenheten som styrelsen behöver känna till (exempelvis sådant som berör gemensamma tekniska system som ventilation, kabel-tv, planlösning, vatten och avlopp) och att få en uppfattning om lägenhetens allmänna skick. Det är ingen besiktning utan enbart ett informationsinhämtande, som utgår från styrelsens skyldighet att ha kännedom om fastighetens status.

Till varje lägenhet hör minst tre passerbrickor till portarna. Var noga med att samtliga passerbrickor och nycklar till gemensamma utrymmen överlämnas till köparen.

Du sänder pant- och bankbrev till Simpleko på adress nedan.

Simpleko AB
Box 307
751 05 Uppsala

tel: 0771-860 860 telefontid 09.00-12.00
info@simpleko.se

Uppdaterat av Bo-Erik Gyberg, 2023-06-27
Mäklarinformation
Lägenhetsöverlåtelse & panter
Provided by Webforum